تصاویر منتخب از دانشگاه
این تصاویر از قسمت های مختف دانشگاه انتخاب گردیده و از دانشجویانی که علاقمند هستند دعوت می کنیم تا عکس های خود از اماکن یا مراسمات دانشگاه که دارای کیفیت قابل قبولی باشند را جهت اضافه نمودن به گالری دانشگاه به دفتر روابط عمومی دانشگاه تحویل نمایند تا با نام عکاس عکس در وب سایت دانشگاه قرار گیرد