دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلخچي با همكاري باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دوره عملي و سه روزه نرم افزار ETABS را با شركت حداكثري اعضا و دانشجويان رشته مهندسي عمران برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی: علیرضا لطفی رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد در خصوص نحوه برگزاري دوره گفت:« اين دوره به صورت دوره آموزشي كوتاه مدت و با هدف آموزش عملي نحوه اجراي يك پروژه عمراني در فضاي مجازي در نرم افزار ETABS (به کمک مبحث نهم مقرارت ملی ساختمان و آیین نامه 2800) برگزار شد. علي رغم اينكه  هزینه ثبت نام این دوره در مقایسه با دوره های مشابه در پایین ترین حد ممکن در نظر گرفته شده بود، از محل اين دوره براي دانشگاه درآمدزايي خوبی صورت گرفت».

وی افزود: «برگزاري دوره هاي آموزشي چند منظوره با هدف آموزش هاي عملي و كاربردي براي دانشجويان و بالاخص اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان كه معمولا مورد استقبال قرار گرفته و منجر به درآمدزايي غيرشهريه اي نيز مي گردد، از اولويت برنامه هاي باشگاه پژوهشگران جوان واحد ايلخچي در سال جاری است».

روابط عمومی: رامین حبیبی
۹۷/۰۱/۲۷