به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر آرش رنجبران رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلخچي و استاديار گروه مهندسي مكانيك به عضویت هیات تحریریه مجله تخصصی و بين المللي "مهندسي سيستم ها و كنترل" در آمد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر آرش رنجبران رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلخچي و استاديار  گروه مهندسي مكانيك به عضویت هیات تحریریه  مجله تخصصی و  بين المللي  "مهندسي سيستم ها و كنترل" در آمد.

 این مجله با عنوان كاملControl and Systems EngineeringCSE کشور سنگاپور به زبان انگلیسی بوده و در حوزه تخصصي بين رشته اي مهندسي سيستم و كنترل از جمله گرايش هاي سيستم هاي كنترل ،  پردازش سيگنال، سيستم هاي فازي، مهندسي توليد، مدل سازي صنعتي به انتشار مقالات تخصصي مي پردازد. تمامي مقالات اين مجله به صورت آنلاين در وبسايت رسمي آن به نشاني  ojs.whioce.com در دسترس پژوهشگران قرار دارد.

شايان ذكر است دكتر رنجبران داور تخصصي چندين مجله ISI انتشارات الزوير بوده و اخيراً مقالات وی در زمينه رياضيات مهندسي درانتشارات اشپرينگر منتشر گرديده است.

۹۶/۰۹/۱۹