رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی و واحد تبریز گفت:« بزرگترین سرمایه کشور، سرمایه های ذهنی و فکری است. اگر بتوانیم در زمان کنونی از این سرمایه ها به نحو احسن بهره مند شویم، بدون شک تمامی ایده ها مرحله تولید، تجاری سازی و صادرات می رسد». وی اظهار کرد:« در این نمایشگاه که اهداف توام با شور و شوق است، وجود دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی در نمایشگاه ربع رشیدی مایه افتخار و مباهت است».

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی و واحد تبریز گفت:« بزرگترین سرمایه کشور، سرمایه های ذهنی و فکری است. اگر بتوانیم در زمان کنونی از این سرمایه ها به نحو احسن بهره مند شویم، بدون شک تمامی ایده ها مرحله تولید، تجاری سازی و صادرات می رسد».

وی اظهار کرد:« در این نمایشگاه که اهداف توام با شور و شوق است، وجود دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی در نمایشگاه ربع رشیدی مایه افتخار و مباهت است».

وی ادامه داد:« دانشجویان طی فعالیت یک ساله خود توانستند در این نمایشگاه با حضور فعال، ایده، طرح و محصولات خود را به عرضه و ارائه برسانند».

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد تبریز تصریح کرد:« حضور دانشجویان، مردم، ایده پردازان و افراد خلاق و ... در این عرصه از نمایشگاه منجر به تبادل علمی بین دانشگاهیان و صنعتگران همچنین بین شرکت ها و افرادی که علاقه مند هستند، می شود».

جوانپور اذعان کرد:« صاحبان صنایع و سرمایه گذاران همان افرادی هستند که در راستای تبدیل علم به ثروت و صنعت همواره حامی و همراه کننده این مسیر و زحمت کشان عرصه فناوری هستند؛ بنابر این لازم است تا دولت، اتاق بازرگانی و سیستم بخش خصوصی بتواند پلی به جهت ارتباط با دانشگاهیان برقرار سازند تا دانشگاهیان و نوآوران با فروش ایده خود، بتوانند گامی بلند و موثر در راستای سرمایه های ملی کشور بردارند».

وی تاکید کرد:« اگر این هدف در چنین نمایشگاه هایی تحقق یابد، تحولی عظیم در صنعت منطقه و کشور رخ خواهد داد.  اکثر شرکت کنندگان این دوره از نمایشگاه نوآوری وفناوری ربع رشیدی، از قشر جوان جامعه هستند. جوان همیشه به دنبال جویای نام است ولی اصلی ترین هدف زحمت کشان عرصه فناوری، تبدیل ایده و محصولات خود به مرحله تولید و تجاری سازی است».

رئیس دانشگاه استان تاکید کرد:« مسئولین امر که صاحب اختیاراتی در این جامعه هستند، لازم است تا حمایت های جدی و لازم را از چنین مجموعه هایی که با تکنولوژی روز دنیا رقابت می کنند، به مرحله اجرایی برسانند تا جوانان بتوانند با شور و شوق بیشتری به مسیر خود ادامه دهند».

جوانپور با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکل کشور، اعتماد نکردن به جوانان است؛ اشاره کرد و گفت: « بخش خصوصی در صورتی می تواند با موفقیت وارد چنین مجموعه های شود که به جوانان اعتماد کند؛ این اتفاق ممکن نخواهد بود مگر اعتماد بخش خصوصی به جوانان! نخبه های ما، بزرگترین سرمایه های کشور هستند. جوان حق خطا کردن دارد ولی خطا ها قابل گذشت است. این اعتماد یک ریسک مثبت برای بررسی خطا و آزمایش جوانان است».

وی در پایان اظهار کرد: «بزرگترین سرمایه کشور، سرمایه های ذهنی و فکری است. اگر بتوانیم در زمان کنونی از این سرمایه ها به نحو احسن بهره مند شویم، بدون شک تمامی ایده ها مرحله تولید، تجاری سازی و صادرات می رسد».

مدیر روابط عمومی دانشگاه : رامین حبیبی

۹۶/۰۸/۲۲