تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی پژوهشی بین دانشگاه آزاداسلامی واحد ایلخچی با آموزشگاه زبان آلمانی کندوی سخن امروز چهارشنبه 6 مرداد به امضاء رسید.

عقد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی و آموزشگاه زبان آلمانی کندوی سخن

 

  تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی پژوهشی بین دانشگاه آزاداسلامی واحد ایلخچی با آموزشگاه زبان آلمانی کندوی سخن امروز چهارشنبه 6 مرداد به امضاء رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی، در راستاي اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در جهت بهره مندی مستمر و نهادمند از خرد جمعی و از آنجا که ارتباط و همکاری بین موسسات علمی، آموزشی و پژوهشی می تواند به ارتقاء کمی و کیفی هدفها و برنامه های مشترک یاری رساند، به حول قوه الهی این تفاهم نامه بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی و آموزشگاه زبان آلمانی کندوی سخن به امضاء رسید.

دکتر حامد تقی پور فرشی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی هدف از این تفاهم نامه را استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری در جهت استمرار ارتباط سازمان یافته بین دانشگاه و آموزشگاه به منظور برطرف نمودن نیازهای متقابل دانست. وی اظهار داشت: همکاری در راستای اهداف باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ایلخچی و حتی امکان برقراری ارتباط نخبگان با دانشگاههای صنعتی و علمی تحقیقاتی کشورهای اروپایی الخصوص آلمان، اتریش و سوئیس از مفاد این تفاهم نامه می باشد. 

استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی در ادامه افزود: حمایت از ایجاد شرکت های دانش بنیان با توجه به توانمندی های طرفین در برقراری ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی کشورهای اروپایی الخصوص آلمان، اتریش و سوئیس همچنین تلاش در فراهم نمودن زمینه های همکاری میان صنعت و مراکز دانشگاهی و آموزشی، تجاری کشورهای اروپایی الخصوص آلمان، اتریش و سوئیس با دانشگاه ، مد نظر این تفاهم نامه می باشد. 

۱۳۹۵/۰۵/۰۶