برگزاری کلاسهای روز جمعه مورخ 20 آذر
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاسهای روز جمعه مورخ 20 آذر طبق منوال جاری برگزار خواهد گردید 
۱۳۹۴/۰۹/۱۸