تعطیلی دانشگاه
به اطلاع دانشجویان، اساتید و کارکنان محترم می رساند که کلیه کلاسها و بخشهای اداری  دانشگاه در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه مورخ های 29 ، 30 و 31 تیر ماه تعطیل می باشد .
۱۳۹۴/۰۴/۲۹