اطلاعیه شماره 1 اداره امتحانات
دانشجویان محترم جهت اطلاع و کنترل تطابق انتخاب واحد خود با برنامه امتحانی نسبت به رویت کارت ورود به جلسه امتحانی که در صفحه شخصی دانشجو از تاریخ 94/02/15 تا 94/02/25 در دسترس است، اقدام نموده و هرگونه مشکل و مغایرتی را با مدیرگروه و یا واحد آموزش در میان بگذارند. با توجه به امکان تغییر زمان امتحانات پس از بازه یاد شده ، آخرین تغییرات طی اطلاعیه ای متعاقبا اعلام خواهد شد. بدیهی است عواقب هرگونه عدم مراجعه و کنترل کارت ورود به جلسه بعهده دانشجو می باشد.
۱۳۹۴/۰۲/۱۴