برنامه زمان بندی ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه آموزشیار براساس تقسیم بندی استانی اعلام شد

زمان بندی انتخاب واحد ترم مهر 99 دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد ایلخچی

🔻ورودی‌های96 و ما قبل :
🔺یکشنبه 23شهریور / از ساعت 8 تا 14

🔻ورودی‌های 97 و 98 :
🔺دوشنبه 24 شهریور / از ساعت 8 تا 14

🔻 از ساعت 22 تا 6 صبح روز بعد ویژه افرادی که در بازه زمانی فوق موفق به انتخاب واحد نشده‌اند!

📌 احتمال هرگونه تغییر و اصلاحیه درخصوص موارد اعلامی وجود دارد.

 لینک سامانه آموزشیار: http://edu.iau.ac.ir/

مدیر روابط عمومی دانشگاه: رامین حبیبی

۹۹/۰۶/۱۹