راهنمای استفاده از آموزش های مجازی

دانشجویان گرامی برای استفاده از آموزش های مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی به آدرس زیر مراجعه نمایند :

http://lms20.iauec.ac.ir/login/index.php

راهنمای استفاده و نرم افزار های مورد نیاز در لینک زیر قابل دسترس می باشد :

https://azad2.iauec.ac.ir/support

در صورت عدم دسترسی به لینک دانشگاه لطفا تا ایجاد صفحه مخصوص دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی در سامانه آموزش های مجازی منتظر بمانید.

۹۸/۱۲/۲۴