رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی عنوان کرد که محصول استراتژیک «آب‌ اکسیژنه» شرکت دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد این دانشگاه به تولید انبوه می‌رسد. آرش رنجبران در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه، درباره پروژه‌های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی اظهار کرد: «مرکز رشد این دانشگاه از فعال‌ترین مراکز رشد بوده که طرح‌های خوب و اقتصادی در آن در حال اجراست و از محل فعالیت‌های دانش‌بنیانی که انجام می‌شود، درآمدهای غیر‌شهریه‌ای خوبی نصیب دانشگاه می‌شود.»
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی عنوان کرد که محصول استراتژیک «آب‌ اکسیژنه» شرکت دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد این دانشگاه به تولید انبوه می‌رسد.

آرش رنجبران در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه ، درباره پروژه‌های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی اظهار کرد: «مرکز رشد این دانشگاه از فعال‌ترین مراکز رشد بوده که طرح‌های خوب و اقتصادی در آن در حال اجراست و از محل فعالیت‌های دانش‌بنیانی که انجام می‌شود، درآمدهای غیر‌شهریه‌ای خوبی نصیب دانشگاه می‌شود.»

وی افزود: «در مرکز رشد واحد دانشگاهی ایلخچی دو شرکت دانش‌بنیان مستقر هستند که پروژه‌ها‌یشان را به تولید رسانده‌ و درآمدزایی ایجاد کرده‌اند، تخصص شرکت دانش‌بنیان ایده‌سازان، ارائه سیستم‌های نرم‌افزاری بوده و نرم‌افزار ویدئو کنفرانس یکی از محصولاتشان است.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی یادآور شد: شرکت دیگری که در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی مستقر است در زمینه تولید «آب‌ اکسیژنه» کار می‌کند که محصولی استراتژیک برای کشور بوده و کارگاهی در حال استقرار برای تولید انبوه این محصول است.

رنجبران با بیان اینکه حجم تحقیقات انجام‌شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی به‌اندازه‌ای است که در ارزیابی انجام‌شده توسط حوزه معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی بعد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) رتبه دوم را به دست آورده است.

وی در پاسخ به این پرسش که مراکز رشد که واحدهای تولیدی را شناسایی می‌کنند و به آنها خدمات‌رسانی می‌شود چه سودی برای واحدهای دانشگاهی دارد، اظهار کرد: «اکثر این شرکت‌ها متعلق به دانشجویان دانشگاه آزاد هستند.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی افزود: «وقتی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در مراکز رشد استقرار پیدا می‌کنند، واحدهای دانشگاهی نیز به‌جای کمک‌ها و خدماتی که به این شرکت‌ها ارائه داده‌اند، درصدی از سود و فروش این شرکت‌ها به دانشگاه تعلق می‌گیرد.»
مدیر روابط عمومی دانشگاه:رامین حبیبی

۹۸/۱۰/۱۱