مدیرکل پشتیبانی و تأمین منابع پژوهشی پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلخچی را یکی از قطب‌های رباتیک کشور خواند و بر تجاری‌سازی محصولات شاخص این واحد پیشرفته تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه، محمد نریمانی‌راد در حاشیه بازدید  معاون دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی از نمایشگاه توانمندی‌ها و امکانات آموزشی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی با تأکید بر مدیریت و توانمندی‌های شاخص واحد ایلخچی در مقایسه با واحدهای هم‌سطح، واحد ایلخچی را یکی از قطب‌های رباتیک کشور خواند و بر تجاری‌سازی محصولات شاخص و دانش‌بنیان این واحد پیشرفته تأکید کرد.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی این دانشگاه نیز با تحسین توانمندی‌های پژوهشی واحد ایلخچی و افتخارآفرینی‌های این واحد در عرصه رباتیک بر تجاری‌سازی سیستم آنلاین‌سازی آزمایشگاه‌ها (محصول مرکز رشد واحدهای فناور واحد ایلخچی) و تولید نمونه آزمایشگاهی آن  تأکید کرد و مقرر شد مراحل ارزیابی نهایی برای  استفاده از این سیستم در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شود.

بابک نگاهداری با تأکید بر توانمندی‌های واحد ایلخچی از تلاش‌های دکتر نریمانی‌راد در توسعه و پیشرفت این واحد دانشگاهی قدردانی کرد.

در این نمایشگاه محصولات و نمونه‌های ساخته‌شده توسط هسته‌های فناور مرکز رشد و باشگاه پژوهشگران جوان واحد شامل سیستم ویدئوکنفرانس پیشرفته، آب‌شیرین‌کن خورشیدی پلکانی، سیستم دفع حیوانات موذی (دفندر)، سیستم‌های الکترونیکی کم‌مصرف، انواع ربات‌های نمایشی و پرنده مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

مدیران کل حوزه‌های مختلف پژوهش نیز با تأکید بر توانمندی‌های پژوهشی این واحد دانشگاهی از روند رو به رشد فعالیت‌های پژوهشی در این واحد ابراز رضایت کردند و فعالیت‌های حوزه ارتباط با صنعت دانشگاه را دستاوردی ارزشمند برای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی برشمردند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی یکی از واحدهای پیشرو کشور در حوزه رباتیک بوده و دارای عنوان‌های متعدد بین‌المللی و ملی در این حوزه است.

به گزارش آنا، بابک نگاهداری معاون دانشگاه و رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی به همراه مدیران کل پژوهشی صبح امروز از توانمندی‌ها و امکانات آموزشی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی شامل مرکز تحقیقات ترمز و آزمایشگاه تخصصی ترمز، مراکز رشد واحدهای فناور، مجتمع آزمایشگاهی و نمایشگاه رباتیک و دستاوردهای پژوهشی بازدید کردند.
روابط عمومی دانشگاه: رامین حبیبی

۹۸/۰۹/۱۰